โปรโมชั่น - มิถุนายน 2566
โปรโมชั่น ราคา
แพคเกจวันธรรมดา 1,550 บาท
Freshy Weekday 1,750 บาท
Freshy Weekend 2,050 Baht
Special Sunday 1,750 บาท
อุปกรณ์เช่า
อุปกรณ์ บาท
ถุงกอล์ฟ 18 หลุม 1,000
ร่ม 18 หลุม 100
ค่าบริการ
วันธรรมดา วันหยุด
กรีนฟี 1,500 บาท กรีนฟี 2,500 บาท
แขกสมาชิก 750 บาท แขกสมาชิก 1,250 บาท
แคดดี้ 350 บาท แคดดี้ 350 บาท
รถกอล์ฟ 600 บาท รถกอล์ฟ 600 บาท
อุปกรณ์เช่า
อุปกรณ์ ราคา
ชุดเหล็กพร้อมถุงกอล์ฟ 1,000 บาท/18 หลุม
ร่มกอล์ฟ 150 บาท/18 หลุม