โปรโมชั่น - มิถุนายน 2566
โปรโมชั่น ราคา
วันจันทร์-วันศุกร์
แพ็กเกจ 1,900 บาท

Morning Enjoy
(06:00-10:00)

1,650 บาท

Twilight
(หลัง 15:30)
1,150 บาท
วันเสาร์-วันอาทิตย์
แพ็กเกจ
(หลัง 11:30)
2,150 บาท 
อัตราค่าบริการกอล์ฟ
วันธรรมดา วันหยุด
กรีนฟี 1,500 บาท กรีนฟี 3,000 บาท
แขกสมาชิก750 บาท แขกสมาชิก1,500 บาท
แค๊ดดี้ 400 บาท แค๊ดดี้ 400 บาท
รถกอล์ฟ 750 บาท รถกอล์ฟ 750 บาท
อุปกรณ์เช่า
อุปกรณ์ บาท
ชุดเหล็กพร้อมถุงกอล์ฟ 1,000 บาท/18 หลุม
รองเท้ากอล์ฟ 250 บาท/18 หลุม
ร่มกอล์ฟ 150 บาท/18 หลุม
อัตราค่าบริการสปอร์ตคลับ
บริการ บาท
สระว่ายน้ำ 40 บาท/ท่าน
ฟิตเนส 40 บาท/ท่าน
สนามไดร์ฟ 50 บาท/ถาด